Contributienota 2015

Contributienota 2015

redactie No Comment
Leden Nieuws

De contributienota voor 2015 is eind oktober per email verzonden naar de leden waarvan het e-mailadres bij ons bekend is. Leden, waarvan ons geen correct emailadres bekend is, hebben de contributienota per post toegezonden gekregen.

Hebt u geen bericht ontvangen, laat het ons dan per omgaand weten. Bij voorbaat dank.

De contributie is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de AV Ron Clarke op 11-04-2014 te Nieuwegein. De tarieven voor Senioren/masters met Atletiekunie/licentie € 46,00;  Atletiekunie/recreanten € 25,00;  Donateurs € 10,00. Inschrijfkosten voor nieuwe leden: € 7,00 en overschrijvingskosten € 10,00.
De contributieperiode loopt van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

Opzeggen of wijzigingen in het lidmaatschap graag uiterlijk vóór 25 november 2014 doorgeven aan de ledenadministratie, zie onderstaand emailadres.

Het bedrag graag overmaken op rekeningnummer:

IBAN NL64 RABO 0129 3577 15  t.n.v. AV Ron Clarke te Nieuwegein onder vermelding van: ‘lid 2015 + achternaam+voornaam+e-mailadres’. Het e-mailadres, om te informeren over de ALV, clubkampioenschappen en andere activiteiten van onze vereniging in 2015. Graag betalen binnen 30 dagen, dus vóór 29-11-2014 s.v.p.

Met sportieve groet, namens het bestuur,
Gerda Vergeer
Penningmeester

bovens.vergeer@kpnmail.nl