Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

redactie No Comment
Leden Nieuws

Op 10 mei 2017 is tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering het volgende besloten:

  • Atletiekvereniging Ron Clarke wordt opgeheven per 01-01-2018;
  • De Algemene Vergadering heeft Gerda Vergeer en Peter Brochard benoemd als vereffenaars (financiële afwikkeling);
  • De Algemene Vergadering heeft John Boer en Arie Vergeer benoemd als bewaarders;
  • Een lid die per 01-01-2018 een wedstrijdlicentie wenst kan zich aanmelden bij een andere vereniging. AV Ron Clarke neemt de overschrijvingskosten Atletiekunie voor haar rekening door eenmalige betaling aan het lid;
  • De Algemene Vergadering heeft besloten dat mocht er op 31-12-2017 sprake zijn van een batig saldo, dit beschikbaar gesteld wordt aan een of meerdere Goede Doelen. Suggesties voor een Goed Doel worden gewaardeerd en kunnen kort beargumenteerd gedaan worden via onze site onder ‘contact’.
  • Op 25 november 2017 viert AV Ron Clarke haar 40-jarig jubileum voor de leden en donateurs. Vanwege de opheffing is dit ook het ‘slotfeest’. Uitnodigingen worden begin september verzonden. Oud-bestuursleden worden eveneens genodigd. De Algemene Vergadering heeft Els Gies, Vincent Appelhof en Arie Vergeer bereid gevonden een feestcommissie te vormen. Suggesties voor een activiteit, locatie en dergelijke zijn welkom via onze site onder ‘contact’.

 

Namens het bestuur,

John Boer, voorzitter