Algemene Leden Vergadering AV RC op 11-04-2014

Algemene Leden Vergadering AV RC op 11-04-2014

redactie No Comment
Leden Nieuws
Datum 28-03-2014
Kenmerk ALV 2014
Betreft Algemene Ledenvergadering AV Ron Clarke 2014
 

Beste leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

 

vrijdag 11 april om 20.00 uur

 Locatie:  Nieuwegein (aanmelden via de website)

 

Agenda:

 

1.      Opening door de voorzitter

2.      Mededelingen en binnengekomen stukken

3.      Vaststellen notulen ALV 16-05-2013. stukken worden uitgereikt.

4.      Jaarverslag  bestuur 2013

5.      Verslag van de penningmeester. stukken worden uitgereikt.

6.      Verslag van de kascommissie

7.      Vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten 2013

8.      Vaststellen contributie 2015

9.      Vaststellen begroting 2014

10.  Benoeming  kascommissie

11.  Voorstel Clubkampioenschappen

12.  Rondvraag & sluiting

 

 

 

graag tot dan,

 

namens het bestuur van de AV Ron Clarke,

Peter Brochard

Secretaris

 

Indien verhinderd, laat dit dan even weten via een mail naar peterbrochard@hotmail.com

Bekijk ook regelmatig onze site www.ronclarke.nl voor o.a. nieuws, uitslagen & blogs